ნობელიანტები ქიმიაში

 

არნე ტისელიუსი   ( )

 

დაბადება: (, )

გარდაცვალება:

ალმა–მატერი:

პრემია:1948

"გამოკვლებებისათვის ელექტროფორეზისა და ადსორბციული ანალიზის სფეროში, განსაკუთრებით ცილების შრატის კომპლექსური ბუნების აღმოჩენისათვის"

 

 

 

სტატია მომზადებულია მიერ  s