ნობელიანტები ქიმიაში

 

გეორგ ფიტიგი ( )

 

დაბადება: (, )

გარდაცვალება:

ალმა–მატერი:

პრემია:1979

“ორგანული სინთეზის მნიშვნელოვან რეაგენტებში ბორ და ფოსფორ შემცველი ნაერთების გამოყენებისათვის“.

 

 

 

სტატია მომზადებულია მიერ  s