ნობელიანტები ქიმიაში

 

კოიჩი ტანაკა (Koichi Tanaka )

 

დაბადება: 1959-08-03 (ტოიამა, იაპონია)

გარდაცვალება:

ალმა–მატერი: Shimadzu Corp., კიოტო, იაპონია

პრემია:2002

"ბიოლოგიური მაკრომოლეკულების იდენტიფიკაციის მეთოდებისა და სტრუქტურული ანალიზის შემუშავებისათვის, კერძოდ კი ბიოლოგიური მაკრომოლეკულების მას-სპექტომეტრული ანალიზის მეთოდების შემუშავებისათვის"

 

 

როდესაც ელექტრულად დამუხტული მოლეკულები - იონები - აჩქარებულია ელექტრული ველით, მათი სიჩქარე დამოკიდებულია იონის მუხტსა და წონაზე. იმ დროის გაზომვით, რომელიც იონებს გარკვეული მანძილის გასავლელად სჭირდებათ, ტესტში სხვადასხვა იონების არსებობა შეიძლება განისაზღვროს.  თუმცა ამ მეთოდის გამოყენება დიდი ზომის მოლეკულებისათვის, ისეთებისათვის როგორიცაა ცილები, შეუძლებელი იყო, სანამ ისინი წარმოიქმნებოდნენ აირად მდგომარეობაში. 1987 წელს კოიჩი ტანაკამ აღმოაჩინა, რომ ლაზერულ პულსებს შეუძლიათ ცილის მოლეკულების ისე „აფეთქება“, რომ წარმოიქმნას იონები აირისებურ მდგომარეობაში.

 

სტატია მომზადებულია ანა ნადირაშვილის მიერ  s