ნობელიანტები ქიმიაში

 

ჯონ პოპლი (John A. Pople )

 

დაბადება: 1925-10-31 (ბერნემ-ონ-სი, გაერთიანებული სამეფო)

გარდაცვალება: 2004-03-15

ალმა–მატერი: ჩრდილო-დასავლეთის უნივერსიტეტი. ევანსტონი, აშშ

პრემია:1998

"სიმკვრივის ფუნქციონალის თეორიის განვთარებისათვის"

 

 

მოლეკულათა სტრუქტურა და მათი ერთმანეთთან ურთიერთქმედება დამოკიდებულია ელექტრონების მოძრაობასა და მათ სივრცულ განაწილებაზე, რაც კვანტური მექანიკის კანონებით განისაზღვრება. ისეთი რთული სისტემებისათვის როგორიც მოლეკულებია,  კვანტური მექანიკა რთულ გამოთვლებს მოითხოვს.

1960-იანი წლების ბოლოს, ჯონ პოპლმა ასეთი გამოთვლებისათვის კომპიუტერული პროგრამების გამოსაყენებლად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შექმნა, მათ შორის მისი შემუშავებული გაუსიანის კომპიუტერული პროგრამა (Gaussian computer program).

სხვადასხვა ექსპერიმენტულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ამ პროგრამას შეუძლია მოლეკულების თვისებებისა და რეაქციის მიმდინარეობის პროცესის აღწერა.

 

სტატია მომზადებულია ნუცა ბაქრაძის მიერ  s