ეკატერინე  ჩხაიძედოქტორი

დოქტორი

სტუ ორგანულ ნივთიერებათა ქიმიური ტექნოლოგიის მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: ekachkhaidze@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: http://gtu.ge/mecniereba2011