ნინო  ზავრადაშვილი-

დოქტორი

მეცნიერ-მკვლევარი


ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: n_zavradashvili@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი: