ნანა  მეგრელიშვილიპროფესორი

სამეცნიერო ხარისხი: ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი

ასოცირებული პროფესორი


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: nana.megrelishvili @yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: