ინგა  ლომაძედოქტორი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მონიტორინგის ჯგუფის სპეციალისტი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: i.lomadze@gtu.ge

პირადი ვებ-გვერდი: