ლელა  ქელბაქიანიპროფესორი

პროფესორი

რექტორი


ქუთაისის უნივერიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: rector@unik.edu.ge

პირადი ვებ-გვერდი: