თეა  მათითაიშვილიასისტენტ პროფესორი

ქიმიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

ორგანული ქიმიის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Tea.matitaishvili@yahoo.com

პირადი ვებ-გვერდი: