თეა  მათითაიშვილიასოცირებული პროფესორი

ქიმიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

საგანმანათლებლო პროგრამის „ქიმია“ ხელმძღვანელი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: t.matitaishvili@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: