ირინა  გაბელაიაქიმიის უფროსი პედაგოგი

მაგისტრი

ქიმიის პედაგოგი


შპს ქ. თბილისის კერძო  სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: irina.gabelaia74@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: