ხათუნა  თოიძექიმიის წამყვანი მასწავლებელი

მაგისტრი

ქიმიის საგნობრივი ექსპერტი


მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: toidzexatuna@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: