მანანა  ჭიკაძექიმიკოსი.

მაგისტრი

ქიმიის საგნობრივი ექსპერტი/კონსულტანტი


მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: chikadze.manana@teachers.gov.ge

პირადი ვებ-გვერდი: