თამარ  ბერიძეპედაგოგი

მაგისტრი

ქიმიის, ბიოლოგიის, ბუნებისმცოდნეობის წამყვანი მასწავლებელი


სსიპ. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო სობისის და ბერშუეთის სკოლები

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Beridze.tamar3@teachers.gov.ge

პირადი ვებ-გვერდი: