ეკატერინე  ქინქლაძე-

მაგისტრი

ქიმიკოსი, ქიმიის მასწავლებელი


ქ. თბილისი, N47 საჯარო სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Ekakinkladze@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: