თინა  სულხანიშვილიინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი

მაგისტრი

უფროსი მასწავლებელი


ქ. თბილისი 154 საჯარო სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: Tina.sulxanishvili@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: