სოფიო  მშვილდაძე-

მაგისტრი

ქიმიის საგნობრივი ექსპერტი


საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, სკოლამდელი და ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: smshvildadze@mes.gov.ge

პირადი ვებ-გვერდი: