ლუსანა  ლომაიამასწავლებელი

მაგისტრი

ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებელი


სსიპ ქ.თბილისის 172-ე საჯარო სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: lusilusa7@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: