ანტონ  ჩიქოვანიდოქტორი

ქიმიის დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი


სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: antonchikovani@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: