ია  ზირაქიშვილიმასწავლებელი

მაგისტრი

ქიმიის, ბიოლოგიის მასწავლებელი


თბილისის 71-ე საჯარო სკოლა

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: iazirakishvili@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: