დარეჯან  მარგალიტაშვილიასისტენტ პროფესორი

ბიოლოგიის დოქტორი

პედაგოგი


იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახ. უნივერსიტეტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: margalitashvili.d58@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: