ირმა  თიკანაძეუფროსი მასწავლებელი

დოქტორანტი

ქიმიის მასწაველებელი, საბუნებისმეტყველო კათედრის თავ-რე


თბილისის არქიმედეს სკოლა, იტალიური სკოლა “ცისკარი“

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: irmatikanadze@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: irmati.blogspot.com