ქეთევან  ედიბერიძემაგისტრი

დირექტორი


ზესტაფონის სკოლა ,,ანაბასისი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: qetevanediberidze@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: