კარენ  მულკიჯანიანიფარმაციის აკადემიური დოქტორი

ფარმაკოლოგიური კვლევის განყოფილების გამგე


თსსუ-ს ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი.

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: karmulk@gmail.com;

პირადი ვებ-გვერდი: http://www.geokip.com/more.php?F=Scientists&id=115&LN=EN