ნანული  ნადარაიაქიმიის აკადემიური დოქტორი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი


თსსუ იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: nnadaraia@ymail.com

პირადი ვებ-გვერდი: