ლელა  ამირანაშვილიაკადემიური დოქტორი

მეცნიერ თანამშრომელი


თსსუ ი. ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, თბილისი, პ. სარაჯიშვილის 36

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: amiranale@mail.ru

პირადი ვებ-გვერდი: