მაია  მერლანიდოქტორი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი


თბილისის სახლემწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ი.ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: maia.merlani@gmail.com

პირადი ვებ-გვერდი: www.geokip.com