ასოციაციის საპატიო წევრები

გერონიკაკი ათინა, პროფ.,

დანაგულიანი გევორგ, პროფესორი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის წ/კორესპონდენტი,

რამაზანოვი მ, პროფესორი,

სკოროვა ალა, უფ.მეცნიერ თანამშროელი,

სპინელი დომენიკო, პროფ.,

ტალიბოვი გიულაჰმად, ასოცირებული პროფესორი,

 

 


 

 

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები