მეტრული (SI) პრეფიქსები

მეტრული (SI) პრეფიქსები
პრეფიქსი პრეფიქსი სიმბოლო ხარისხი
იოტა yotta Y 24 1,000,000,000,000,000,000,000,000
ზეტა zetta Z 21 1,000,000,000,000,000,000,000
ექსა exa E 18 1,000,000,000,000,000,000
პეტა peta P 15 1,000,000,000,000,000
ტერა tera T 12 1,000,000,000,000
გიგა giga G 9 1,000,000,000
მეგა mega M 6 1,000,000
კილო kilo k 3 1,000
ჰექტო hecto h 2 100
დეკა deca da 1 10
    0 1
დეცი deci d -1 0.1
სანტი centi c -2 0.01
მილი milli m -3 0.001
მიკრო micro μ -6 0.000001
ნანო nano n -9 0.000000001
პიკო pico p -12 0.000000000001
ფემტო femto f -15 0.000000000000001
ატტო atto a -18 0.000000000000000001
ზეპტო zepto z -21 0.000000000000000000001
იოკტო yocto y -24 0.000000000000000000000001