მემატიანე

შოთა სამსონია

ბატონი შოთა იყო უაღრესად კეთილშობილი და პატიოსანი ადამიანი.ის საკმაოდ რთული საგანს-ორგანულ ქიმიას გვასწავლიდა. და ისეთი ნიუანსები გვასწავლა, რომელიც არცერთ სახელმძღვანელოში არ წერია. მაგ.ჰიბრიდიზაციის ტიპის დადგენა ფორმულის მიხედვით.ახლაც როდესაც სტუდენტები მეკითხებინ თუ ასე სწრაფად როგორ ვადგენ ჰიბრიდიზციის ტიპს და სად არის ეს მითითებული ჩემი პასუხი ერთია-ეს მე ჩემმა პედაგოგებმა მასწავლეს!... მუდამ მომღიმარი და ერთგული პიროვნება იყო შოთა სამსონია!

ავტორი: გიორგი ადამია