სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

7. ტყვიის ნაერთების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: ტყვია ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მძიმე მეტალია. მისი გარემოში მოხვედრა არ შეიძლება, ამიტომ მასთან მუშაობის შემდეგ საჭიროა მისი ნარჩენების უტილლიზაცია.

საკვანო სიტყვები: ტყვია, უტილიზაცია, უსაფრთხოება