სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

6. მჟავებისა და ტუტეების ნარჩენების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: ლაბორატორიაში ყოველთვის გვაქვს მჟავებისა და ტუტეების ნარჩენები. ნუ გადაღვრით მათ პირდაპირ.

საკვანო სიტყვები: მჟავა, ფუძე, ტუტე, ნეიტრალიზაცია, უსაფრთხოება