სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

5.  დაღვრილი ვერცხლისწყლის შეგროვება და შენახვა

მოკლე აღწერა: დაგეღვარათ ვერცხლისწყალი? ნუ შეშინდებით. ნახეთ ვიდეო და მიყევით მოცემულ ინსტრუქციას...

საკვანო სიტყვები: ვერცხლისწყალი, უსაფრთხოება, შეგროვება