სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

4. უწარწერო რეაქტივების პრობლემა

მოკლე აღწერა: გაქვთ ლაბორატორიაში რეაქტივები ეტიკეტის გარეშე? ნუ იჩქარებთ მათ გადაყრას.

საკვანო სიტყვები: უცნობი ნივთიერება, ამოცნობა, ქიმიური ანალიზი

 

 


 

s