სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

3. ქიმიური რეაქტივების ნარჩენების მართვის სტრატეგია

მოკლე აღწერა: გავეცნოთ სასკოლო ლაბორატორიაში არსებული ქიმიური რეაქტივების ნარჩენების მართვის სტრატეგიას.

საკვანო სიტყვები: ნარჩენები, მართვა, სტრატეგია

 

 


 

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები