სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

15.  თუთიის შემცველი ნაერთების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: სკოლის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების ჩატარების დროს ხშირად იყენებენ თუთიას, რომლის ნარჩენების გაუვნებელყოფას ამ ვიდეოში გაეცნობით.

საკვანო სიტყვები: თუთია, უტილიზაცია

 

 


 

ჩვენი სტუმარი

ჯული ჯიხვაშვილი

საერთო ინტერესებისა და მისწრაფებების მქონე მეგობრების ყოლა ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა წარმატების მისაღწევად...

 

 

სწრაფი ბმულები