სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

14. ტუტე მეტალებისა და კალციუმის ნარჩენების უტილიზაცია

მოკლე აღწერა: სკოლის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების ჩატარების დროს ხშირად იყენებენ ლითიუმს, ნატრიუმსა და კალციუმს, რომელთა ნარჩენების გაუვნებელყოფას ამ ვიდეოში გაეცნობით.

საკვანო სიტყვები: ნატრიუმი, ლითიუმი, კალციუმი, უტილიზაცია