სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

13.  ჰალოგენების ნარჩენების გაუვნებელყოფა

მოკლე აღწერა: სკოლის ლაბორატორიაში ექსპერიმენტების ჩატარების დროს შესაძლებელია დაგროვდეს ჰალოგენის ნარჩენები, რომელთა გაუვნებელყოფას ამ ვიდეოში გაეცნობით

საკვანო სიტყვები: ჰალოგენები, უტილიზაცია