სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

12. ადვილად აალებადი და საწვავი სითხეების განადგურება

მოკლე აღწერა: ადვილად აალებადი და და დასაწვავი სითხეები უნდა შეგროვდეს სპეციალურ კონტეინერში. მათ გაუვნებელყოფაში ეს ვიდეო დაგეხმარებათ.

საკვანო სიტყვები: ადვილად აალებადი სითხეები, ადვილად წვადი ნაერთებუ, უტილიზაცია