სკოლებში ქიმიური ნარჩენების მართვის ძირითადი მეთოდები

 

1. ლაბორატორიაში უსაფრთხოდ მუშაობის წესები

მოკლე აღწერა: ქიმიურ ლაბორატორიაში მუშაობა სპეციალური წესების დაცვას მოითხოვს, რომელთა მკაცრად დაცვა მოეთხოვება ყველას - როგორც მასწავლებელს, ისე მოსწავლეებს. ამ წესებს მოკლედ მოცემულ ვიდეოში გაეცნობით.

საკვანო სიტყვები: უსაფრთხოების ტექნიკა, ქიმიური ლაბორატორია