მჟავა-ფუძე ინდიკატორები

სარეაქციო ნარევის არის განსაზღვრისათვის გამოიყენებიან სპეციალური ინდიკატორები, რომელთაც მგრძნობიარობის განსხვავებული დიაპაზობენი გააჩნიათ.

 

 

ინდიკატორი pH დიაპაზონი რაოდენობა 10 მლ-ზე მჟავა ფუძე
თიმოლის ლურჯი
1.2-2.8 1-2 წვეთი 0.1% წყალხსმატრი წითელი ყვითელი
პენტამეთოქსი წითელი
1.2-2.3 1 წვეთი 0.1% ხსნ. 70% სპ.-ში წითელი-
იისფერი
უფერული
ტრეპეოლინ OO
1.3-3.2 1 წვეთი 1% წყალხსნ. წითელი ყვითელი
2,4-დინიტროფენოლი
2.4-4.0 1-2 წვეთი 0.1% ხსნ. 50% სპ.-ში უფერული ყვითელი
მეთილის ყვითელი
2.9-4.0 1  წვეთი 0.1% soln. 90% სპ-ში. წითელი ყვითელი
მეთილნარინჯი 3.1-4.4 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. წითელი ნარინჯისფერი
ბრომფენოლის ლურჯი 3.0-4.6 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი ლურჯი-იისფერი
ტერაბრომფენოლის ლურჯი 3.0-4.6 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი ლურჯი
ალიზარინის ნატრიულის სულფონატი 3.7-5.2 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი იისფერი
α-ნაფთილის წითელი 3.7-5.0 1 წვეთი 0.1% soln. 70% სპ.-ში წითელი ყვითელი
p-ეთოქსიქრიზირიდინი 3.5-5.5 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. წითელი ყვითელი
ბრომკრეზოლის მწვანე 4.0-5.6 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი ლურჯი
მეთილის წითელი 4.4-6.2 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. წითელი ყვითელი
ნრომკრეზოლის მეწამული 5.2-6.8 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი მეწამული
ქლორფენოლის წითელი 5.4-6.8 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი წითელი
ბრომფენოლის  ლურჯი 6.2-7.6 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი ლურჯი
p-ნიტროფენოლი 5.0-7.0 1-5 წვეთი 0.1% წყალხსნ. უფერული ყვითელი
აზიკიტმინი 5.0-8.0 5 წვეთი 0.5% წყალხსნ. წითელი ლურჯი
ფენოლის წითელი 6.4-8.0 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი წითელი
ნეიტრალური  წითელი 6.8-8.0 1 წვეთი 0.1% soln. 70% სპ.-ში წითელი ყვითელი
როზოლინის მავა 6.8-8.0 1 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ.-ში ყვითელი წითელი
ჯრეზოლის  წითელი 7.2-8.8 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი წითელი
α-ნაფთოფთალეინი 7.3-8.7 1-5 წვეთი 0.1% soln. 70% სპ.-ში ვარდისფერი მწვანე
ტრეპეოლინ  OOO 7.6-8.9 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი ვარდისფერი-
წითელი
თიმოლის  ლურჯი 8.0-9.6 1-5 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი ლურჯი
Phenolphthalein 8.0-10.0 1-5 წვეთი 0.1% soln. 70% სპ.-ში უფერული წითელი
α-ნაფთოლბენზეინი 9.0-11.0 1-5 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ.-ში ყვითელი ლურჯი
თიმოლფთალეინი 9.4-10.6 1 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ.-ში უფერული ლურჯი
ნაილის ლურჯი 10.1-11.1 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ლურჯი წითელი
ალიზარინის  ყვითელი 10.0-12.0 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი იასამნისფერი
სალიცილის  ყვითელი 10.0-12.0 1-5 წვეთი 0.1% soln. 90% სპ.-ში ყვითელი ნარინჯისფერი-ყავისფერი
დიაზო იისფერი 10.1-12.0 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი იისფერი
ტრეპეოლინ  O 11.0-13.0 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ყვითელი ნარინჯისფერი-ყავისფერი
ნიტრამინი 11.0-13.0 1-2 წვეთი 0.1% soln 70% სპ.-ში უფერული ნარინჯისფერი-ყავისფერი
პოირიეს  ლურჯი 11.0-13.0 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. ლურჯი იისფერი
ტრინიტრობენზომჟავა 12.0-13.4 1 წვეთი 0.1% წყალხსნ. უფერული ნარინჯისფერი-
წითელი