რა მოხდა დღეს ქიმიაში?

29-სექტემბერი

დაფუძნდა CERN-ის კვლევითი ცენტრი

 

2011 წლის 29 სექტემბერს ჟენევაში დაფუძნვდა CERN-ის ლაბორატორია, რომელიც წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე დიდ ბირთვული კვლევების ცენტრს.