რა მოხდა დღეს ქიმიაში?

24-მაისი

1686 წელს დაიბადა გერმანელი ფიზიკოსი, ინჟინერი და მინამბერი დანიელ გაბრიელ ფარენჰეიტი.

 

ფარენჰეიტმა გამოიგონა სპირტის ტერმომეტრი (1709) და ვერცხლისწყლის თერმომეტრი (1714). მან ასევე შეიმუშავა ფარენჰეიტის ტემპერატურის შკალა.