სსიპ საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტო

6 მარშალ გელოვანის ქ., თბილისი

(+995 32) 247 01 01

info@georgianwine.gov.ge

www.georgianwine.gov.ge


ჩვენს შესახებ

სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო ახდენს პოპულარიზაციას და რეგულაციას ქართულ ღვინოზე. საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ღვინის წარმოების ხარისხის კონტროლი და სერთიფიცირება, საექსპორტო პოტენციალის ზრდის ხელშეწყობა, რთველის ორგანიზებულად ჩატარების ხელშეწყობა, ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა და პოპულარიზაცია, ვენახების საკადასტრო უწყებრივი რეესტრის შექმნა.  დასაქმებულ პირთა რაოდენობა (მათ შორის ქიმიკოსი): 150(1)წარმოებული პროდუქცია

ღვინოსაკვანძო სიტყვები

marSal gelovanis 6, 0159, saqarTvelo, Tbilisi (+995 32) 247 01 01 | info.georgianwine@georgianwine.gov.ge www.georgianwine.gov.ge 


 

 

 


  

პროექტი შესრულებულია კოალიცია „განათლება ყველასათვის - საქართველო“, გუდავაძე-პატარკაციშვილის ფონდის მხარდაჭერით.