შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

შესაძლებელია თუ არა მივიღო მარილმჟავა ნატრიუმის ქლორიდისა და რკინის სულფატის ხსნარების ნარევის გათბობით?
სანდრო მესტვირიშვილი

პასუხი:.

ქიმიური რეაქცია რომ წარიმართოს წყალხსნარში, რეაქციის ერთ-ერთი პროდუქტი უნდა იყოს ნალექი, გაზი ან მცირედ დისოცირებადი ნივთიერება. ნატრიუმის ქლორიდის (NaCl) და რკინის (II) სულფატის (FeSO4) წყალხსნარში FeSO4 –ის ჰიდროლიზის გამო გვექნება რკინის ჰიდროქსიდი Fe(OH)2 და იონები: Na+, Cl- , H+, (SO4)-2 და OH. ამ იონების არანაირი კომბინაცია არ არის მცირედ დისოცირებადი. HCl ძლიერი ელექტროლიტია და ხსნარში ის იქნება იონების სახით, ე.ი. თქვენს მიერ მოცემული მარილების წყალხსნარიდან HCl ვერ მიიღება.

რაც შეეხება ქლორწყალბადის მიღების ლაბორატორიულ ხერხს-ნატრიუმის ქლორიდზე გოგირდმჟავას მოქმედებას, ამ დროს ნატრიუმის ქლორიდი მყარია, ხოლო გოგირდმჟავა კონცენტრირებული. რეაქციის შედეგად მიიღება ქლორწყალბადი გაზის სახით.

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl↑

შეკითხვას პასუხობს: პროფ. ჟუჟუნა პეტრიაშვილი

 

 

 

s