შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

მინის ჭურჭელი,რომელიც თითქმის ავსებული იყო კონცენტრირებული გოგირდმჟავით,თავღია დატოვეს, რამდენიმე დღის შემდეგ სითხე გადმოიღვარა ჭურჭლიდან,რით აიხსნება ეს ფაქტი?
გიორგი ცხოვრებოვი

პასუხი:.

კონცენტრირებული გოგირდმჟავა არის ძლიერ ჰიგროსკოპული ნივთიერება. იგი ატმოსფეროდან შთანთქავს წყალს. ამიტომ იზრდება მისი მოცულობა.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge