შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობა...ფტორი ჩვეულებრივ პირობებში ურთიერთქმედებს წყალთან ატომური ჟანგბადის გამოყოფით. მაინტერესებს როგორ უნდა შევადგინო ამ რეაქციის ტოლობა რომ გავიგო რომელი ელემენტია აღმდგენი და რომელი მჟანგავი... მადლობა წინასწარ
თეო ტაკიძე,

პასუხი:.

ფორის წყალბადთან ურთიერთქმედების რეაქციის ტოლობაა: F2 + H2O→ HF + [O]

იმისთვის, რომ გავიგოთ, თუ რომელი ელემენტია მჟანგავი და რომელი-აღმდგენი, საჭიროა აღნიშნულ რეაქციის ტოლობაში თითოეულ ელემენტს დავუწეროთ ჟანგვის ხარისხები და გავასწოროთ იგი ელექტრონული ბალანსის მეშვეობით

F02 + H+12O-2→ H+1F-1 + [O]0

F02 +2e → 2 F-1 აღდგა, მჟანგავია

O-2 -2e →O0 დაიჟანგა, აღმდგენია

ფთორი აღნიშნულ რეაქციაში მჟანგავია და თვითონ აღდგება, ვინაიდან მიიერთა ორი ელექტრონი, ხოლო ჟანგბადი-აღმდგენია და თვითონ დაიჟანგა, ვინაიდან გასცა ორი ელექტრონი.

შეკითხვას პასუხობს: დემეტრე ნარსია, 1-ლი კურსის სტუდენტი