შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობათ, თუ შეიძლება,მიპასუხეთ,როგორ გავარკვიო დუღილისა და ლღობის ტემპერატურების მიხედვით ნაერთის აგრეგატული მდგომარეობა?
მერაბ გზირიშვილი

პასუხი:.

ნაერთი, რომლის ლღობის ტემპერატურა არის ოთახის ტემპერატურაზე მაღალი, იმყოფება მყარ მდგომარეობაში.
ნაერთი, რომლის დუღილის ტემპერატურა არის ოთახის ტემპერატურაზე დაბალი, იმყოფება გაზურ მდგომარეობაში.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge