შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობათ, მე მაინტერესებს CH3CI-ში C–ის ჟანგვის რიცხვი
გიგა პავლიაშვილი

პასუხი:.

CH3CI-ში C–ის ჟანგვის რიცხვი არის -2

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge