შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

გამარჯობათ
მაინტერესებს თქვენს ლაბორატორიაში თუ შეიძლება მიწის (ნიადაგის) ხარისხის დადგენა და შესაბამის კვალიფიციური კონსულტაციის მიღება თუ რა შეძლება დაითესოს ამ ნიადაგე ან რა სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ამა თუ იმ კულტურის დათესვამდე?
როგორ ხდება მიწის ნაიდაგის ნიმუშის წარმოდგენა თქვენი წარმომადგენელი წამომყვება ადგილზე თუ მე უნდა მოვიტანო?
წინასწარ გიხდით მადლობას

პასუხი:.

დიახ, მსგავსი ანალიზის ჩატარება და კვალიფიციური დასკვნის მიღება შესაძლებელია საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჰ. ფერის ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის და ბუნების დაცვის ლაბორატორიაში.
ნიმუშების აღება შესაძლებელია დამოუკიდებლად ლაბორატორიის მიერ გაცემული ინსტრუქტაჟის მიხედვით ან შეგიძლიათ ისარგებლოთ ლაბორატორიის შესაბამისი უფასო სერვისით.

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge