შეეკითხე მეცნიერს

კითხვა:

იისფერი ლაკმუსის ქაღალდი ტუტე ხსნარში რა ფერის ხდება?
მეგი პავლიაშვილი

პასუხი:.

იხილეთ ინდიკატორების კატალოგი .

შეკითხვას პასუხობს: www.chemistry.ge